درباره کیپ شوتینگ فیلم

کیپ‌ شوتینگ فیلم در ۱۹ آذر سال ۱۳۹۷ از یک علاقه به عکاسی خلق شد، علاقه ای که محتوایش کمی در این دوره زمانه‌ی به شدت سریع، کمی متفاوت است. محتوایی که دقیق، کند، با کیفیت و کمی نوستالژیک است. عکاسی روی فیلم و عکاسی با دوربین‌های آنالوگ.

تیم کیپ شوتینگ فیلم در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تصمیم به ایجاد وب سایت خود کرد تا علاوه بر نظم‌دهی به محتوای خود، باعث ایجاد منبع آموزشی برای علاقه‌مندان به عکاسی آنالوگ در ایران شود. این وب سایت به عنوان اولین وبلاگ عکاسی آنالوگ به زبان فارسی سعی دارد با انتشار محتواهای مربوط از طریق مقالات آموزشی، ویدئو و گفتگوهایی کمی صمیمانه‌تر مسیر آموزش را برای علاقه‌مندان به عکاسی آنالوگ هموار سازد تا این علاقه‌ی شخصی کمی گسترش یافته و از طریق ارتباط با مخاطبان به یک تعامل حرفه‌ای تبدیل شود.

شما عزیزان می‌توانید برای مشارکت در هزینه های تولید و ادامه حیات کیپ شوتنیگ فیلم از طریق وبسایت حامی باش از ما حمایت کنید. 

مهدی صالح پور

فارغ التحصیل رشته‌ی مهندسی عمران از دانشگاه محقق اردبیلی. موسس و سردبیر کیپ شوتینگ فیلم.

محمدرضا قلی پور

فارغ التحصیل رشته‌ی ارتباط تصویری از دانشکده هنر و معماری تهران مرکزی. طراح و گرافیست در کیپ شوتینگ فیلم.

شما عزیزان می‌توانید برای مشارکت در هزینه‌های تولید و ادامه حیات کیپ شوتنیگ فیلم از طریق وبسایت حامی باش از ما حمایت کنید. 

درباره کیپ شوتینگ فیلم

کیپ‌ شوتینگ فیلم در ۱۹ آذر سال ۱۳۹۷ از یک علاقه به عکاسی خلق شد، علاقه ای که محتوایش کمی در این دوره زمانه‌ی به شدت سریع، کمی متفاوت است. محتوایی که دقیق، کند، با کیفیت و کمی نوستالژیک است. عکاسی روی فیلم و عکاسی با دوربین‌های آنالوگ.

تیم کیپ شوتینگ فیلم در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تصمیم به ایجاد وب سایت خود کرد تا علاوه بر نظم‌دهی به محتوای خود، باعث ایجاد منبع آموزشی برای علاقه‌مندان به عکاسی آنالوگ در ایران شود. این وب سایت به عنوان اولین وبلاگ عکاسی آنالوگ به زبان فارسی سعی دارد با انتشار محتواهای مربوط از طریق مقالات آموزشی، ویدئو و گفتگوهایی کمی صمیمانه‌تر مسیر آموزش را برای علاقه‌مندان به عکاسی آنالوگ هموار سازد تا این علاقه‌ی شخصی کمی گسترش یافته و از طریق ارتباط با مخاطبان به یک تعامل حرفه‌ای تبدیل شود.

مهدی صالح پور

فارغ التحصیل رشته‌ی مهندسی عمران از دانشگاه محقق اردبیلی. موسس و سردبیر کیپ شوتینگ فیلم.

محمدرضا قلی پور

فارغ التحصیل رشته‌ی ارتباط تصویری از دانشکده هنر و معماری تهران مرکزی. طراح و گرافیست در کیپ شوتینگ فیلم.

شما عزیزان می‌توانید برای مشارکت در هزینه های تولید و ادامه حیات کیپ شوتنیگ فیلم از طریق وبسایت حامی باش از ما حمایت کنید.